در تلفظ عربی وسواسی نباشید:

بعضی ها در تلفظ حروف عربی دچار وسواس هستند و به حمد و سوره تمامی پیشنمازها ایراد می گیرند و پشت سر هیچ کسی نماز نمی خوانند.

<آقای اوسطی>می گفتند:

یک روز در مسجد جامع دیدم شخصی مشغول خواندن نماز است و به <ولا الضالین>رسیده و برای اینکه ضاد<ولا الضالین>

را خوب تلفظ کند،پشت سر هم می گفت:

<و لا الض و لا الض و لا الض>

یکک نفر دیگر هم که کمی دورتر از او ایستاده و متوجه وسواس این شخص شده بود می گفت:<مرض،مرض،مرض>

یک نفر تعریف می کرد و می گفت:

شخصی می خواست الله اکبر شروع نماز را بگوید،هی میگفت:

<الله اکبر،نشد ،الله اکبر، نشد،الله اکبر،نشد>سه بار گفت:

<الله اکبر،نشد> بار چهارم:<الله اکبر،شد!>

بعد شروع به قرائت فاتحه کرد،یعنی نماز را با گفتن

<الله اکبر،شد>شروع کرده بود!

منبع:کتاب<در محضر مجتهدی<ره> ص 282 و 283

نویسنده:حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمودی گلپایگانی