حضرت آقاجان نامحرم به چه کسی می گویند؟

هرکس که با خدا انس نداشته باشد نامحرم است.

حضرت عالی چه ذکری را بسیار زیاد سفارش می فرمایید؟

لااله الا الله

آقاجان علم اندوزی و کسب معارف ،باید تا چه زمانی انجام شود و آیا محدودیتی دارد؟

هیچ گاه انسان از تحصیل معارف فارغ نبوده است و همواره در کار کاوش و پژوهش و بینش بوده و هست.به قول متین شیخ بزرگوار ابن سینا :انسان برای پی بردن به هستی ها ،سرشته شده است که موشکافی کند تا به تار و پود پنهان  و آشکار هر چیز آگاه شود و به هر نادانسته راهی است که به وی دانسته شود.

آقاجان قدم اول در سلوک چیست؟

توبه و پاکی از گناه است.دوری از گفتار ناپاک و کردار و

اندیشه های ناشایسته و خوی های نکوهیده است.

آقاجان چه چیزی باعث می شود که انسان از علم  و دانش و درس احساس سیری کند؟

تعلقات و وابستگی ها

آقاجان حضرت عالی چرا گاهی اوقات از شرح زندگی و تالیفات خودتان می فرمایید؟

تا همگان بدانند که روحانیت همواره با فداکاری و تلاشی عظیم سنگر فرهنگ و علوم اسلام  را که ضامن اعتلا و حیات آن بود است حفظ کرده و در این راه متحمل سختی و مجاهدت های طاقت فرسایی گشته است و نیز پاسخی باشد به یاوه سرایانی که ناجوانمردانه هرگونه اتهامی را به روحانیت و علمای اسلام روا می دارند.

آیا حضرت عالی خودتان را در زمره بزرگان علم و دانش می دانید؟

معترفم کسی چون من شایسته نیست در شمار بزرگان علم و عمل یاد شود و در زمره بزرگان ارباب لوح قلم به حساب آید

آقاجان در آخر نصیحتی فرمایید؟

انسان قرآنی باش اولا

استقامت داشته باش ثانیا

منبع:یگانه دوران

نویسنده:مجتبی اسماعیل پور قمی