الهی شکرت که از استادان بی رنگ،رنگ گرفتم.

الهی از من آهی،از تو نگاهی.

الهی کی شریک دارد تا تو را شریک باشد.

الهی حسن تویی و حسن حسن نماست.

الهی اگر گلم یا خارم از آن بوستان یارم.

الهی عمری آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم.

الهی از سجده کردن شرمسار و از سجده برداشتن شرمسارتر.

الهی خروس را در شب خروش باشد و حسن خاموش باشد.

الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است.انا لله و انا الیه راجعون.

الهی عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد؟

الهی کدام بی شرمی از این بیشتر که بنده در حضور مولایش بی ادبی کند!

منبع:کتاب یگانه دوران صفحه 188

نویسنده:مجتبی اسماعیل پور قمی