در راه مکه،حاجیان برای اقامه نماز توقف کردند.مرحوم حضرت آیت الله العظمی الهی قمشه ای(ره) به گوشه ای رفتند و در بیابان به نماز مشغول شدند که ماشین حرکت کرد و ایشان از کاروان جا ماندند.بعد از نماز از خدا طلب کمک کردند؛در این حال ماشین سواری مدل بالایی جلوی پای ایشان توقف می کند و راننده میگوید:

آقای الهی ماشین شما رفت،بیایید سوار شوید.

وقتی سوار شدند در یک چشم به هم زدن به ماشین خود رسیدند،فورا پیاده شدند و به سمت ماشین خود رفتند.وقتی روی خودشان را برگرداندند ،ماشین(ماشینی که ایشان را کمک کرده بود) را ندیدند.از مسافران پرسیدند:

این ماشین سواری که مرا رساند کجا رفت؟؟!!

مسافران گفتند:

آقای الهی،ماشین سواری کدام است؟؟!!اینجا توی بیابان،ماشین سواری پیدا نمی شود!

منبع:کرامات و حکایت عاشقان خدا ص 78 جلد دوم

نویسنده:جبرائیل حاجی زاده