یک دکتر سوئدی که دبیر مبارزه با مایعات الکلی در آنکارا بود،از مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج سید حسین بروجردی(رضوان الله علیه) سوال کرد:

چرا اسلام مواد الکلی را حرام کرده است؟

و ایشان پاسخ دادند:

امتیاز بشر از حیوان به عقل است،الکل دشمن عقل است و لذا حرام است.

دکتر سوئدی که دید برهان بسیار منطقی است،گفت:

شنیده ام شما مسلمانان یک قطره را هم حرام می دانید؛در حالیکه یک قطره ضرری به عقل نمی زند

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی(نورالله قبره الشریف) فرمودند:

انسان،زیاده طلب است؛اگر امروز یک قاشق را اجازه دادند،فردا بیشتر می شود.

منبع:هفته نامه پرتو سخن ص 6 شماره 686