در یکی از سخنرانی های مرحوم شهید حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد کافی(رضوان الله علیه)آمده است  مضمونا نقل می کنیم،ایشان فرمودند:

در قدیم چون رادیوها ،مبتذل و فاسد بود لذا مردم از ابهت مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره) نمی توانستند رادیوها را در روز روشن کنند(چون برای روشن کردن بایستی آنتن رادیوها به بالا برود و پشت بام ها و...آنتن را بالا ببرند لذا در روز آنتن ها برای مردم قابل مشخص شدن بود)

یکی از منبری های معروف قم؛بالای منبر رفتند و در حین سخنرانی شوخی کردند و گفتند:

آهای مردم قم؛آن چه چیزی هست که روزها میاد پایین و شبها میره بالا؟؟!!!

مردم همه گفتند:آنتن رادیو!

همین داستان رو به مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره) رساندند و ایشان به حدی خندیدند که شانه های مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره) تکان خورد!

منبع:برگرفته از سخنان مرحوم شهید حضرت حجت الاسلام والمسلمین کافی(ره)