از حضرت علامه آیت الله العظمی حاج شیخ حسن حسن زاده آملی (اطال الله عمره)سوال شد:

چگونه جنابعالی بسیاری از علوم را در این فرصت های کم عمر،کسب کرده اید؟

ایشان فرمودند:

با داشتن نظم

منبع:برگرفته از سخنان یکی از روحانیون شهرستان آمل

در نماز جماعت مسجد آمل