محمد دست خالی است(مرحوم حضرت آیت الله کوهستانی ره قبل از وفاتشان)

   

مرحوم حضرت آیت الله کوهستانی_رضوان الله علیه_ در این اواخر عمر بسیار نگران آخرتشان بودند، با همه زهد و ورع، خود را دست خالی می دیدند، از این رو هرگاه برخی از شاگردانشان از قبیل شهید هاشمی نژاد و دیگر فضلا که از مشهد به حضورشان می رسیدند، می فرمود:
« سلام مرا به امام رضا علیه السلام برسانید و بگویید شیخ محمد دارد می آید، ولی دست خالی است. »

فرزندشان می گوید:
 روزی یکی از علمای منطقه در محضرشان حضور داشتند وقتی نگرانی ایشان را از سفر آخرت مشاهده نمودند به ایشان عرض کردند: شما کارها و وظایفتان را به خوبی انجام دادید و نباید مشکلی داشته باشید. آقا با چهره ای برافروخته در جوابش فرمودند:
« چه می گویی؟ امامی مثل علی علیه السلام وقتی که می خواهد از دنیا برود می گوید، نمی دانم خدا با من چه طور می خواهد معامله کند؟ »

منبع:پایگاه سراج نت برگرفته از پایگاه(صالحین)

/ 0 نظر / 42 بازدید