خبر وفات شیخ(کرامت مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهاالدینی)

روزی که مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ مرتضی حائری(رضوان الله علیه) در تهران از دنیا می روند،قبل از ظهر(قبل از خبر وفات حضرت آیت الله العظمی حائری)،افرادی خدمت پیر روشن ضمیر حضرت آیت الله العظمی بهاالدینی(نورالله قبره) در قم بودند.

آن افراد گفتند که:یک مرتبه ایشان فرمودند:

ا ا آقای شیخ را هم که دارند می برند!!

آنها که دور آقا بودند ،متحیر می شوند که آقا چه می فرماید؟شیخ کیست؟

وقتی خبر وفات حاج شیخ مرتضی حائری(ره)می رسد،می بینند همان وقت شیخ مرتضی حائری(ره)در تهران از دنیا می رود.

منبع:کرامات و حکایات عاشقان خدا ص 185 جلد1

نویسنده:جبرائیل حاجی زاده

 

/ 0 نظر / 17 بازدید