سعی و کوشش مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در مسائل علمی و درس

آقای منتظری در مصاحبه خود می گوید:

مرحوم حضرت امام خمینی_رضوان الله علیه_ در عین اشتغال به مبارزات و کارهای سیاسی هیچ گاه از کارهای درسی و علمی خود کم نمی گذاشتند.یک روز در اوایل مبارزه با لوایح ششگانه شاه،خدمت ایشان رسیدم در حالی که منزل ایشان در قم از مردم تهران و شهرستان ها پر شده بود و منتظر دیدار با ایشان بودند،من دیدم ایشان به نوشتن درس خود که از تدریس آمده بودند مشغولند،با تعجب گفتم:

آقا الان مردم شهرستان ها در بیت شما منتظر صحبت و دیدار شما می باشند،وقت نوشتن درس حالا نیست...

مرحوم حضرت امام_رضوان الله علیه_ فرمودند:

نه،ما نباید از کارهای علمی و درسی خود کم کنیم،ما باید کار آخوندی خود را کاملا انجام دهیم....

این همان بحث های فقه ایشان بود که چاپ شده است....

 

منبع:داستان هایی از علاقمندان و شیفتگان علم ص 87 و 88

نویسنده:علی میرخلف زاده

انتشارات:محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله

/ 0 نظر / 67 بازدید