چرا آیت الله میرزا حبیب الله رشتی هنگام احتضار پا را رو به قبله دراز نکردند

 

یکی از علمای بزرگ مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ میرزا حبیب الله رشتی(اعلی الله مقامه الشریف) بودند.خاطرهای از ایشان در باب ادب بی نظیرشان را ذکر می نماییم:

ایشان آن گاه که جان به جان آفرین می سپردند،هرچه پایشان را رو به قبله دراز میکردند،ایشان پای خود را جمع می کردند و در بیان علت می فرمودند:

چون وضو ندارم،پایم را رو به قبله دراز نمی کنم....

لازم ذکر است که اساتید این عالم بزرگ عبارتند از:

مرحوم حضرت آیت الله العظمی شیخ انصاری_رضوان الله علیه_

مرحوم حضرت آیت الله العظمی محمد حسن نجفی(صاحب جواهر)_رضوان الله علیه_

 

و شاگردان ایشان عبارتند از:

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی_رضوان الله علیه_

مرحوم حضرت آیت الله العظمی عراقی_رضوان الله علیه_

مرحوم حضرت آیت الله العظمی نائینی_رضوان الله علیه_

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی_رضوان الله علیه_ و...

 

منبع:افلاکیان خاک نشین ص 46

نویسنده:موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

انتشارات:موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

/ 0 نظر / 44 بازدید