دنیا خانه بلاست(حکایت حال دنیا از لسان مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت ره)

انسان در دنیا به ده درصد خواسته های خود می رسد.کم تر کسی پیدا می شود که زندگی بر وفق مراد او باشد.هرگونه عیش و نوش دنیا با هزار تلخی و نیش همراه است.اگر کسی دنیا را این گونه پذیرفت و شناخت در برابر ناگواری ها و بدی های همسر و همسایه ها و..کم تر ناراحت می شود زیرا از دنیا بیش از این که خانه بلاست انتظار نخواهد داشت.در روایتی از امام صادق_علیه السلام_ آمده است:

مومن و بلا همچون کفه ترازو هستند،هرچه بر ایمانش افزوده شود،بر بلا و مصیبتش افزوده می شود...

 

منبع:هفته نامه پرتو سخن ص 5 شماره 787 (برگرفته از ( در محضر مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت ره ص 302))

/ 0 نظر / 153 بازدید