چهار نصیحت کوتاه اما دلنشین مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی_ره_

با عمرمان وداع کنیم:

هر روز باید با عمرمان وداع کنیم.هر شب باید با عمرمان وداع کنیم.باید به یاد مرگ باشیم.وصیت هایمان را باید بنویسیم.کارهایمان را باید بکنیم چرا که ناگهان بانگی برآید خواجه مرد..

 

لقمه حلال بخورید:

اگر حلال بخورید بچه شما حزب اللهی و محاسن دار و  طلبه و نورانی و اهل نماز شب می شود .لقمه خیلی تاثیر دارد.کسانی که بچه های خوب دارند،حلال خورده اند.کسانی که بچه های بد دارند،لقمه های حرام خورده اند.لقمه خیلی تاثیر دارد.لقمه خیلی تاثیر دارد.

 

صاف و بی غل و غش و بی خرده باشید:

کسانی که صاف هستند،خرده شیشه ندارند،این ها بهشتی اند.گوشت راسته فیله را دیده اید،آن گوشت به درد کباب کردن می خورد وگرنه گوشتی که آشغال و اضافه و..داشته باشد،به درد نمی خورد.شما هم صاف و بی غل و غش و بی خرده شیشه باشید.

 

خیلی مرد می خواهد که دل از غیر یاد خدا تهی شود:

خیلی مرد می خواهد که دلش را از غیر یاد خدا تهی سازد.مستاجرهایی که در دلش خانه کرده اند همه را بیرون کند.یک گوشه دل انسان محبت دنیاست،یک گوشه دیگرش محبت خانه،یک گوشه دیگرش محبت زن و بچه ،یک گوشه دیگرش محبت مال و یک گوشه دیگرش محبت جاه و مقام،یک گوشه دیگرش محبت ...هرکس بالاخره یک مستاجرهایی در خانه دل دارد و محبت هایی در گوشه و کنار دلش هست،مرد آن کسی است که همه این ها را حواب کند.خدا نکند که شیطان هم بیاید و در دل انسان لانه کند.

 

منبع:در محضر مجتهدی جلد دوم

نویسنده:استاد محمودی گلپایگانی

انتشارات:مستجار

/ 1 نظر / 45 بازدید