دانشمندان اروپایی متعجب از قدرت علمی مرحوم حضرت علامه طباطبایی و علامه جعفری ره

تمثال مبارک مرحوم حضرت علامه طباطبایی_رضوان الله علیه_

 

 

تمثال مبارک مرحوم حضرت علامه جعفری_رضوان الله علیه_

 

نقل است که برخی دانشمندان اروپایی مقیم ایران که گویا فارسی می فهمیدند و در علوم اجتماعی و فلسفه متخصص بودند،آوازه علمی مرحوم حضرت علامه طباطبایی_رضوان الله علیه_ را شنیده و علاقه داشتند ایشان را زیارت کنند.در قم به دنبال نشانی ایشان،به کلاس درسی وارد می شوند و        می بینند که آقایی بالایی مجلس است و فلسفه درس       می دهد.آن ها هم نشستند و گوش کردند.استاد مرحوم حضرت علامه جعفری_رضوان الله علیه_ شاگرد مرحوم حضرت علامه طباطبایی_رضوان الله علیه_ موضوعی را مطرح کردند و با براهینی آن را اثبات نمودند و به شاگردان فرمودند:

پذیرفتید؟

همه پاسخ دادند:بله

فرمودند:اشتباه کردید،چون این طور نیست....

و دوباره برهان آوردند و اثبات مسئله را رد کردند و باز فرمودند:پذیرفتید؟

همه پاسخ دادند:بله

باز فرمودند:اشتباه کردید.....

و این موضوع را چند بار اثبات و هر اثبات را چند بار با براهین قوی رد کردند تا در نهایت پاسخ اصلی را دادند و درس به پایان رسید.آن دانشمندان اروپایی پرسیدند:

ایشان علامه طباطبایی بودند؟

شاگردان گفتند:

خیر،ایشان تازه شاگرد فلسفه ایشان ،علامه جعفری بودند!

 

منبع:نرم افزار ناگفته هایی از مرحوم حضرت علامه طباطبایی_رضوان الله علیه_ برگرفته از( بازار)

/ 0 نظر / 37 بازدید