داستان مرد زیبا که از چنگ زن هوسران گریخت و صاحب عنایت الهی شد(آیت الله مجتهدی )

مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی_رضوان الله علیه_ فرمودند:

نقل می کنند:

روزی زنی عاشق جوانی زیبا چهره که شاگرد مغازه بزازی بود می شود و برای رسیدن به وصالش،عمدا پارچه های زیادی را می خرد و سپس به صاحب مغازه می گوید:

آقا پول من کم آمده است لذا این شاگردتان را بفرستید هم پارچه ها را به منزلم برساند و هم به او بقیه پول را بدهم و هم انعامش را بگیرد.صاحب مغازه به شاگردش دستور می دهد که با این زن برود.وقتی که هر دو وارد خانه شدند،زن در خانه را قفل نمود و پیشنهاد گناه به این جوان  کرد،جوان در ابتدا مخالفت کرد ولی وقتی فهمید تمام درها بسته شده است و این زن با نقشه قبلی این طرح را کشیده و تا به مراد خود نرسیده دست بر    نمی دارد لذا گفت:عیبی ندارد،فقط اجازه بدهید اول به دستشویی بروم

و زن هم اجازه داد.آن جوان وقتی به دستشویی رفت،نجاسات را بر بدن خود مالید،همین که بیرون آمد و زن او را با وضع متعفن و بدبو و نجس دید،با حالت تنفر در را باز کرد و جوان با خوشحالی بیرون رفت و بعد کنار رودخانه ای رفت خودش را شست . بعد از این جریان هرکسی که او را می دید،بوی خوشی از او به مشامش میرسید...

منبع:آداب الطلاب ص 314

نویسنده:استاد برخوردار فرید

انتشارات:لاهوت

/ 0 نظر / 34 بازدید