بوی خوش هنگام وفات حضرت آیت الله الهیان(ره)

 

 

آقای شیخ محمد تقی نحوی از ملازمان و ارادتمندان مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر الهیان(ره) که در بیشتر اوقات خدمت آن بزرگوار می رسید ،از قول یکی از بزرگان تهران که در لحظات آخر حیات مرحوم آیت الله الهیان(ره) نزد ایشان بود، نقل نموده است که:

چند لحظه قبل از وفات،آقا به من فرمود:

زیر بغلم را بگیرید تا بنشینم.

او را نشاندیم،متوجه شدیم که آن مرحوم پاهایش را جمع کرد و مودب نشست و به یک نقطه ی معینی نگاه می کرد و لب ها را تکان می داد و گویا با کسی صحبت می کرد!

سپس پاهای خود را دراز نمود و خوابید و به رحمت ایزدی پیوست.

در همین حال،بوی عطری خوش به مشام ما رسید!!

منبع:گفتار بزرگان در لحظات سخت جان دادن ص 136 و 137

نویسنده:ستار پور ابراهیم گلرودی

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطمه

از حرفاتون خوشم میاد بهم ارامش میده ممنونم