راز شاد ماندن و آرامش داشتن در لسان مرحوم حضرت آیت الله شهید دستغیب ره

شخص بی ایمان هرچند در دنیا به ظاهر خوش باشد لیکن باطنش در فشار و اضطراب است زیرا اولا به تمام آرزوهایش نمی رسد و آرزوهای بشر هم که پایان ندارد بلکه به واسطه مزاحمات به صد یک آرزوهایش نیز نمی رسد،این است که همیشه در آتش محرومیت و سختی مبارزه  با مزاحمات می سوزد.ثانیا آن چه داراست از زوال آن می ترسد و چون دارائی های مادی در معرض نیستی است با مرگ صاحبش یا از بین رفتن آن،بینشان جدایی می افتد.

تنها ایمان به خدا و روز جزا است که دل را به آن چه داراست شاد میکند و از نیستی دنیایش نیز ترسی ندارد،چون می داند اکنون بهتر از دنیا و آن چه در اوست یعنی ایمان به خدا دارد و نسبت به آخرت هم به فضل و کرم خداوند دلخوش است....

 

منبع:قلب سلیم ص 30 و 31

نویسنده:مرحوم حضرت آیت الله العظمی شهید دستغیب_رضوان الله علیه_

انتشارات:دار الکتاب(جزایری)

/ 0 نظر / 33 بازدید