غبطه مرحوم حضرت آیت الله عاملی ره به جناب حضرت شیخ آقا بزرگ ره

تمثال مبارک مرحوم شیخ آقا بزرگ_رضوان الله علیه_

 

تمثال مبارک مرحوم حضرت آیت الله عاملی_رضوان الله علیه_

 

از مرحوم حضرت آیت الله سید محسن جبل عاملی_رضوان الله  علیه_ صاحب کتاب(اعیان الشیعه) نقل شده است که فرمودند:

برای تهیه اسناد اعیان الشیعه که به شهرها سفر می کردم،در کربلا به کتابخانه شیخ العراقین_رضوان الله علیه_ وارد شدم و از متصدی آن خواستم که یک هفته کتابخانه را در اختیار من بگذارد.پذیرفت مشروط بر این که در این هفته میهمان او باشم.شبی به من اطلاع داد امشب میهمان دیگری هم داریم و آن شیخ آقا بزرگ بود که اسمش را شنیده بودم.هنگامی که او را زیارت کردم و بحثی میان ما در گرفت،فهمیدم که او تنها یک فهرست نگار نیست بلکه اطلاعات فقهی و اصولی و فلسفی وسیعی نیز دارد؛ از این رو مسرور شدم.ساعت چهار و نیم شب بود که خستگی بر من غالب شد و خوابیدم.از خواب که برخاستم دیدم شیخ آقا بزرگ_رضوان الله علیه_ نخوابیده و هم چنان مشغول یادداشت برداری است.از او پرسیدم:نمی خوابید؟

فرمود:من هنوز نشاط دارم

و نخوابید و ما هفت شب در آن جا بودیم،ایشان استراحت منظمی نداشت و میفرمود:

ما برای استراحت این جا نیامده ایم

و من با وجود این که پرکار بودم،به حال ایشان غبطه

می خوردم....

منبع:سلسه مباحثی برای طلاب علوم دینی ص 66

نویسنده:موسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی ره

انتشارت:موسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی ره

/ 0 نظر / 111 بازدید