به ریشش چه کار داری؟(اطلاع شیخ رجبعلی خیاط از باطن شخص)

از قول یکی از شاگردان شیخ نقل شده که:

شبی وارد جلسه شدم،قدری دیر شده بود و شیخ مشغول مناجات بود.چشمم که به افراد جلسه افتاد،یکی را دیدم که ریشش را تراشیده است .در دلم ناراحت شدم و پیش خودم اعتراض کردم که چرا این شخص ریشش را تراشیده است؟

جناب شیخ رجبعلی خیاط(رضوان الله علیه) که رو به قبله و پشت به من بود،ناگهان دعا را متوقف کرد و فرمود:

به ریشش چه کار داری؟ببین اعمالش چطور است،شاید یک حسنی داشته باشد که تو نداری

این را فرمودند و مجددا مشغول دعا شد

منبع:کتاب کرامات و حکایات عاشقان خدا

نویسنده:جبرائیل حاجی زاده

/ 0 نظر / 7 بازدید