عارف بزرگی که مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله ایشان را کوه توحید نامیدند...

نمثال مبارک کوه عرفان مرحوم حضرت علامه استاد آیت الله سید علی آقای قاضی_اعلی الله مقامه الشریف_

مرحوم حضرت امام خمینی_رضوان الله علیه_:

قاضی، کوهی بود از عظمت و مقام توحید

 

 

مرحوم حضرت علامه طباطبایی_علیه الرحمه_:

ما هر چه در این مورد داریم، از مرحوم قاضی داریم . چه آنچه را که در حیاتش از او تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم، چه طریقی که خودمان داریم، از مرحوم قاضی گرفته ایم

 

مرحوم حضرت آقای سید هاشم حداد_رضوان الله علیه_:

از صدر اسلام تا به حال، عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است

منبع:پایگاه پرسمان/ 0 نظر / 85 بازدید