میرزا عبدالله چه می بینی؟(باز شدن چشم بصیرت)

سالک الی الله مرحوم میرزا عبدالله شالچی_رضوان الله علیه_ در مورد استاد عرفان خویش می فرماید:

یکی از روزها،صبح پس از نماز برای شرکت در جلسه اخلاق استادم به حوزه علمیه فیضیه رفتم.استاد به من فرمودند:

میرزا عبدالله چه می بینی؟

این صحبت استاد،گویا خود تصرفی بود که آن بزرگ در جان من کرد و حجاب ملکوت از برابر چهره ام برداشته شد.دیدم اشخاصی را که در فیضیه هستند در ظاهر می بینم اما باطن آنان را نیز مشاهده می کنم که به صورت های گوناگون اند.

بار دیگر فرمودند:

فلانی چه می بینی؟

من چون توجه کردم دریافتم ارواح مومنین روی صحن مدرسه فیضیه دور هم نشسته اند و باهم مذاکره می کنند.

پس از آن استاد به من فرمودند:

میرزا عبدالله فکر نکنی این ها مقاماتی است و به جایی   رسیده ای،این ها در برابر آنچه در سیر و سلوک و تقرب الی الله به سالک می دهند هیچ است....

منبع:نرم افزار داستان های شگفت انگیز از اولیای خدا برگرفته از (بازار)

/ 0 نظر / 115 بازدید