وسوسه ای که شیطان در دل مرحوم حضرت آیت الله العظمی فشارکی ایجاد کرد چه بود؟

مرحوم حضرت آیت الله العظمی فشارکی_اعلی الله مقامه الشریف_ از مجتهدین بزرگ زمان خودشان بودند.بعد از وفات مرجع عالی قدر مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی شیرازی _رضوان الله علیه_ مردم به ایشان مراجعه کردند تا در مسجدی که هر شب مرحوم حضرت آیت الله العظمی شیرازی_رضوان الله علیه_ در آن نماز جماعت میخواندند،اقامه نماز کنند و مرجعیت تقلید را هم بپذیرند.

ایشان در این مورد می فرمایند:

دیدم در آن شب چیزی در من است که مرا خوشحال کرده و بعد فهمیدم که ماجرای مرجعیت است و شیطان در من نفوذ کرده است.با خود گفتم:

می دانم با تو چه کنم...

فردای آن شب می آیند و هرچه به ایشان اصرار می کنند بیایید و نماز را بخوانید ،قبول نمی کنند و از همین جا بود که ایشان حتی تا آخر عمر رساله هم ننوشتند و فقط شاگرد تربیت می کردند...

 

منبع:نرم افزار داستان های شگفت انگیز از اولیای خدا برگرفته از (بازار)

/ 0 نظر / 187 بازدید