پاسخ زیبای مرحوم حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی ره به شخصی که وسواسی داشت

 

مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی_نور الله قبره الشریف_ فرمودند:

شخص وسواسی به محضر مرحوم حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی_رضوان الله علیه_ آمد و عرض کرد:

ما زمستان ها گرفتاریم زیرا این کوچه و خیابان ها کثیف و نجس است و برف زمین را پاک نمی کند ،اگر ماشین و یا موتور عبور کند و آب به لباس ما ترشح کند،چه کنیم؟

ایشان فرمودند:

پاک است و نجس نیست

ولی گویا آن شخص وسواسی،قانع نشده بود،لذا مرحوم حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی_اعلی الله مقامه الشریف_ ادامه دادند و فرمودند:

اگر خدا  17 رکعت نماز با لباس پاک،از شما بخواهد و 2 رکعت نماز با لباس نجس،آیا آن دو رکعتی که باید با لباس نجس بخوانید،می توانید با همین ترشحات کوچه و خیابان بخوانید؟یا این که برای اطمینان داشتن،به دستشویی رفته و از نجاسات آن به لباستان می مالید؟

آن شخص با این پاسخ زیبایی ایشان جواب خود را گرفت و رفت .....

منبع:آداب الطلاب ص 321

نویسنده:استاد برخوردار فرید

انتشارات:لاهوت

/ 0 نظر / 47 بازدید