دیدار مرحوم حضرت علامه طباطبایی ره با حوریه زیبای بهشتی در مسجد کوفه

مرحوم حضرت استاد علامه آیت الله طباطبایی_نور الله قبره الشریف_ فرمودند:

روزی در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم،در آن بین یک حوریه بهشتی از طرف راست می آمد و یک جام شراب بهشتی در دست داشت و برای من آورده بود و خود را به من ارائه می نمود،خواستم به او توجهی کنم اما یادم آمد که مرحوم قاضی_علیه الرحمه_ فرموده بود که به صورت های زیبای غیبی در حالات عبادی توجه نکنید لذا چشم پوشیده و از او روی گردانیدم،آن حوریه برخاست و از طرف چپم آمد و بار دیگر آن جام را به من تعارف نمود،باز هم توجهی نکردم،آن حوریه رنجیده خاطر گردیده و از من دور شد،از آن روز تاکنون هر وقت آن منظره را به یاد می اورم از آزردگی آن حوریه بهشتی متاثر می شوم...

منبع:سنن النبی ص 18 و 19

نویسنده:مرحوم حضرت علامه استاد طباطبایی_رضوان الله علیه_

انتشارات:همگرا

/ 0 نظر / 40 بازدید