پدر حضرت امام موسی صدر کثر الله امثاله در حق ایشان چه دعایی کرده بودند؟

به مرحوم حضرت آیت الله سید رضا صدر_نور الله قبره الشریف_ برادر بزرگ حضرت امام موسی صدر_کثر الله امثاله_ گفته شد:

حضرت امام موسی صدر_کثر الله امثاله_ از چه خصوصیاتی برخوردار بودند و چه  عواملی سبب اوج و عظمت ایشان گردید که این گونه در قلوب مردم دنیا به خصوص در میان مسلمانان جای گرفتند؟

ایشان فرمودند:

آقا موسی همیشه در خدمت مرحوم پدر(مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید صدر الدین صدر رضوان الله علیه) بود و نهایت احترام و ادب را در این جهت به کار می گرفت.وقتی که پدر    می خواستند از منزل خارج شوند،فورا می دوید نعلین هایشان را جفت می کرد و دست به سینه چند قدمی ایشان را بدرقه   می نمود.هنگامی که پدر بر می گشتند و از حیاط وارد         می شدند،آقا موسی بی درنگ و شتابان هر کاری داشت کنار می گذاشت و به استقبال پدر می شتافت.آقا موسی در همه حال و در همه مراحل،تا مرحوم والد معظم در قید حیات بودند،بیش از ماها به فکر پدر بود و به ایشان عنایت و ارادت خاصی داشت و لحظه ای در این مورد سستی نمی کرد.این بود که دعای خیر والد بزرگوار نیز همواره پشت سر آقا موسی قرار داشت که :

آقا موسی بزرگ بشی،آقا موسی بزرگ بشی....

منبع: نرم افزار داستان های شگفت انگیز از اولیای خدا برگرفته از (بازار)

/ 0 نظر / 98 بازدید