# حضرت_علامه_حسن_زاده_آملی(دامت_برکاته)

سخنان کوتاه و زیبای حضرت علامه حسن زاده آملی در مورد احساس خطرناک سیری از علم

                      فارابی در آثار خود می گوید: یک نوع بیماری جسمانی وجود دارد به نام(بولیموس) که فرد مبتلا به این بیماری،همواره احساس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید