# سوال

پرسش و پاسخ در محضر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

1.راه کسب توفیقات و هدایت های الهی چیست؟ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(حفظه الله): جهاد اکبر 2.جوانی چه دوره ای است؟ حضرت آیت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید