سفارش مرحوم حضرت علامه شعرانی برای رفع کسالت و خستگی دل

مرحوم حضرت علامه شعرانی ذوالفنون_رضوان الله علیه_ می فرمایند:

بر طالب علم لازم است که لغو و بیهوده در کردار و گفتار و خواندن را ترک گوید. پس هرگاه در خود کسالت، و در دل خستگی احسان کرد؛ به گونه ای که او را از مسائل علمی مانع است؛ آن را چنان که در احادیث آمده با لطیفه هایی حکمت آمیز آسودگی بخشد و خود را به بازی های گناه آلود و غفلت آور و اباطیل مشغول نسازد، و داستان ها و اشعار را، جز آنچه را که پند و اندرز دارد؛ رها کند.

این استاد علامه_رضوان الله علیه_ می افزایند:

برای آسودگی بخشیدن به دل ها، کتاب های مناسبی را که بر فنون گوناگون مشتمل باشند، فراهم سازد تا با یک نواختی در کار و مطالعه، برای خود فرسودگی نیاورد و خود را از خمودی و فروماندگی ذهنی و کودنی در اندیشه و ذوق برهاند. زیرا خستگی دل منشا وسوسه ها و بد اخلاقی است و جمود ذهنی مانع هوشمندی و زیرکی است.

سپس این مفسر قرآن از کتاب های 'کشکول شیخ بهایی'، 'مستطرف'، 'عقد الفرید' نوشته 'ابن عبد ربه' و کتاب 'محاضرات' نوشته 'راغب اصفهانی' به عنوان بهترین کتاب هایی یاد می کنند که در این زمینه نوشته شده و میفرمایند:

چه بسا مطالعه تاریخ ها و سیره ها و شرح حال علما و صلحا او را مفید افتد

منبع:پایگاه خبرآنلاین

/ 0 نظر / 116 بازدید