داستانی عجیب از سنگباران کردن منزلی در قم توسط اجنه (کرامت شیخ جعفر مجتهدی ره)

در شهر مقدس قم منزلی بود که دائما توسط اشخاص نامرئی سنگباران می شد و صاحب منزل به هیچ وجه نتوانسته بود از این کار جلوگیری کند،حتی به شهربانی رجوع کرده و چند پلیس مسلح به همراه خود آورده بود که مسیر سنگ باران را شناسایی کنند اما در همان ابتداء ورود،اولین سنگ ها به سر پلیس ها اصابت کرده و آن ها فرار نمودند.یکی از مریدان سالک الی الله مرحوم آقای شیخ جعفر مجتهدی_رضوان الله علیه_ به نام میرزا ابوالفضل نقل می کند:

نزد مرحوم آقای شیخ جعفر مجتهدی_رضوان الله علیه_ رفتم و ماجرا را برای ایشان تعریف کردم.ایشان نیز تاملی نموده و آن گاه فرمودند:

این سنگ باران توسط اجنه صورت می گیرد،شما به آن محل بروید و با صدای بلند به آنها بگویید:

جعفر می گوید سنگ نزنید.

بنده هم به آن خانه رفته و به محض این که آن پیغام را با صدای بلند گفتم،سنگباران قطع شد.مدتی پس از این واقعه مرحوم آقا_رضوان الله علیه_ از قم به مشهد مقدس مهاجرت کردند و در همان موقع مجددا خانه ای دیگر سنگباران می شد.با خود گفتم اکنون که آقا تشریف ندارند،خودم به آن جا می روم و می گویم:میرزا ابوالفضل میگوید سنگ نزنید.

هنگامی که به آن محل رفتم با صدای بلند گفتم:میرزا ابوالفضل می گوید سنگ نزنید

هنوز کلامم تمام نشده بود که اولین سنگ به سرم اصابت کرده  و فرار کردم.در آن موقع فهمیدم که میرزا ابوالفضل با جعفر خیلی فرق دارد....

 

منبع:جن در کلام بزرگان ص 145 و 146

نویسنده:صادق برزگر

انتشارات:صبح پیروزی

/ 0 نظر / 701 بازدید