راه دیدن میت مورد نظر در خواب از لسان حضرت آیت الله حاج شیخ محمد شاه آبادی ره

 

از محضر مبارک عارف بالله مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد شاه آبادی_رضوان الله علیه_ سوال شد :

می خواهم پدر بزرگم را در خواب ببینم،چه کار کنم؟

ایشان فرمودند:

جهت دیدن مراد خود در عالم رویا،هفت مرتبه سوره قدر در هنگام خواب سفارش شده است.این کار را مداومت دهید تا موفق شوید....

 

منبع:برگرفته از پایگاه مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد شاه آبادی_رضوان الله علیه_

/ 1 نظر / 35 بازدید